Pedie:Autorské právo

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Vítáme vás („vy“ nebo „uživatel“) jako čtenáře, editora, autora nebo přispěvatele projektů na webu pedie.CZ a vyzýváme vás, abyste se stali součástí komunity na webu pedie.CZ. Než se však zapojíte, žádáme, abyste si přečetli a odsouhlasili následující Podmínky užití („Podmínky užití“).

Přehled[editovat]

Ačkoli web pedie.CZ využívá software mediawiki, není v žádném spojení s Wikimedia Foundation ani ostatními projekty řízenými zmiňovanou nadací jako například wikipedia.org a pod.

Tyto Podmínky užití vám popíšou otevřené služby naší pedie.CZ, náš vztah k vám jakožto uživateli a práva a povinnosti, kterým obě strany podléhají. Chceme, abyste věděli, že uchováváme obrovské množství výukového a informačního obsahu, který kompletně přispěli a umožnili uživatelé jako vy. Obecně nepřispíváme, nekontrolujeme ani nemažeme obsah (s řídkými výjimkami pravidel jako tyto Podmínky užití nebo zákonné povinnosti výzev DMCA). To znamená, že editorskou správu máte v rukou vy spolu s dalšími uživateli, kteří obsah vytváříte a spravujete. My tento obsah jen uchováváme.

Komunita – síť uživatelů, kteří vytrvale budují a používají různé projekty – jsou hlavním prostředkem, kterým se naplňují cíle naší mise. Komunita do projektů přispívá a pomáhá projekty spravovat. Komunita vykonává zásadní funkci přípravy a vynucování pravidel jednotlivých verzí projektů (jako jsou různé jazykové verze projektu pedie.CZ).

Jste vítáni jako přispěvatelé, editoři nebo autoři, ale měli byste dodržovat pravidla, která spravují každou nezávislou verzi každého projektu. Provozujeme i další projekty, každý s jinými cíli a způsoby práce. Každá verze každého projektu má skupinu přispěvatelů, editorů nebo autorů, kteří společně pracují na tvorbě a správě obsahu příslušné verze projektu. Jste vítáni ve všech těchto skupinách, kde se můžete připojit k vylepšování těchto projektů. Protože naším cílem je volná dostupnost obsahu pro veřejnost, obecně vyžadujeme, aby veškerý obsah, kterým přispějete, byl dostupný pod svobodnou licencí nebo byl volným dílem.

Uvědomte si, že jste právně zodpovědní za všechny své příspěvky, editace a užití obsahu na webu projektu pedie.CZ podle zákonů Evropské unie a dalších použitelných zákonů (což může zahrnovat zákony místa, kde žijete nebo kde si prohlížíte či editujete obsah). To znamená, že je důležité při ukládání obsahu zachovávat opatrnost. S ohledem na tuto zodpovědnost máme jistá pravidla o tom, co nesmíte vkládat; většina slouží pro vaši vlastní ochranu nebo pro ochranu ostatních uživatelů. Nezapomínejte, že námi uchovávaný obsah slouží jen pro obecné informativní účely, takže pokud potřebujete odbornou radu k nějaké konkrétní otázce (týkající se například lékařských, právních nebo finančních záležitostí), měli byste vyhledat pomoc licencovaného nebo kvalifikovaného odborníka. Vyhlašujeme také další důležitá upozornění a vzdání se odpovědnosti, tak si prosím přečtěte tyto Podmínky užití celé.

1. Naše služby[editovat]

pedie.CZ je oddána podpoře růstu, rozvoje a šíření svobodného mnohojazyčného obsahu a zpřístupňování plného obsahu těchto projektů na principu wiki pro veřejnost zdarma. Fungujeme však pouze jako hosting, údržba infrastruktury a organizační rámec, který umožňuje našim uživatelům vytvářet projekty na webu pedie.CZ tím, že sami přispívají a editují obsah. Kvůli naší unikátní roli existuje několik věcí, kterých byste si měli být vědomi při zvažování našeho vztahu vůči vám, projektům a dalším uživatelům:

 1. Nepřijímáme editorskou úlohu: Protože projekty na webu pedie.CZ jsou editovány kolaborativně, veškerý obsah, který uchováváme, poskytli uživatelé, jako jste vy, a my nejsme jeho editory. To znamená, že my obecně nesledujeme ani needitujeme obsah na webech našich projektů a nepřebíráme za tento obsah odpovědnost. Obdobně nepodporujeme žádné názory vyjádřené prostřednictvím námi provozovaných služeb, ani nezaručujeme pravdivost, přesnost či spolehlivost libovolného obsahu vytvořeného komunitou. Místo toho jednoduše poskytujeme přístup k obsahu, kterým přispěli a který editovali vaši spoluuživatelé.
 2. Jste zodpovědní za své vlastní aktivity: Jste právně zodpovědní za své editace a příspěvky do projektů na webu pedie.CZ, takže byste pro svou vlastní ochranu měli zachovávat opatrnost a nepřispívat žádným obsahem, který by mohl vést k trestní či soukromé odpovědnosti podle libovolných použitelných zákonů. Pro vyjasnění: Použitelné zákony zahrnují přinejmenším zákony Evropské unie. Přestože s takovými činy nesouhlasíme, upozorňujeme editory a přispěvatele, že úřady se mohou pokoušet aplikovat na vás zákony jiných zemí, včetně zákonů místa, kde žijete nebo kde si prohlížíte či editujete obsah. pedie.CZ obecně nemůže nabídnout žádnou ochranu, záruky, imunitu či odškodné.

2. Ochrana osobních údajů[editovat]

Prosíme, abyste si přečetli naše Pravidla ochrany osobních údajů, takže si budete vědomi toho, jak sbíráme a používáme vaše údaje. Protože naše služby používají lidé po celém světě, osobní údaje, které sbíráme, mohou být uchovávány a zpracovávány v Evropské unii či libovolné jiné zemi, ve které my nebo naši zástupci provozují činnost. Užíváním našich služeb souhlasíte s takovým přenosem údajů mimo vaši zemi.

3. Obsah, který uchováváme[editovat]

 1. Některý materiál můžete považovat za závadný nebo chybný: Protože poskytujeme široké spektrum obsahu, který vytvářejí nebo shromažďují uživatelé, můžete narazit na materiál, který budete považovat za urážlivý, chybný, zavádějící, chybně označený nebo jinak závadný. Žádáme proto, abyste při používání našich služeb používali selský rozum a zdravý úsudek.
 2. Náš obsah slouží jen pro obecné informativní účely: Přestože uchováváme spoustu informací týkajících se odborných témat včetně lékařských, právních nebo finančních záležitostí, tento obsah slouží jen pro obecné informativní účely. Neměl by se chápat jako odborná rada. Namísto jednání založeném na libovolných informacích, názorech či radách obsažených na některém z našich projektů vyhledejte nezávislou odbornou radu od někoho, kdo je v příslušném oboru licencován nebo kvalifikován.

4. Zdržení se jistého jednání[editovat]

Projekty uchovávané na pedie.CZ existují pouze díky živé komunitě uživatelů jako vy, kteří spolupracují na tvorbě, editaci a správě obsahu. Radostně vítáme vaši účast v této komunitě. Vyzýváme vás, abyste byli při jednání s ostatními členy komunity zdvořilí a slušní, jednali v dobré víře a editovali a přispívali s cílem naplňovat misi sdíleného projektu.

Některé způsoby jednání, jak legální, tak nelegální, mohou být vůči ostatním uživatelům škodlivé a porušovat naše pravidla, některá jednání vás také mohou vystavit zodpovědnosti. Proto se, v zájmu ochranu vás i jiných uživatelů, na našich projektech nesmíte takového jednání dopouštět. Tyto způsoby jednání zahrnují:

Obtěžování a zneužívání ostatních
 • Účast na obtěžování, výhrůžkách, pronásledování, spamování či vandalismu a
 • rozesílání řetězových e-mailů či spamu ostatním uživatelům.
Narušování cizího soukromí
 • Narušování práva na soukromí podle zákonů Evropské unie nebo jiných použitelných zákonů (což může zahrnovat zákony místa, kde žijete nebo kde si prohlížíte či editujete obsah);
 • zjišťování osobních údajů za účelem obtěžování, zneužívání, narušování soukromí nebo libovolného propagačního či komerčního účelu neschváleného výslovně pedie.CZ a
 • zjišťování osobních údajů kohokoli mladšího 18 let za nezákonným účelem nebo porušováním libovolného použitelného zákona týkajícího se zdraví nebo blaha nezletilých.
Účast na lživých tvrzeních, falešné identitě či podvodu
 • Úmyslné nebo vědomé vkládání obsahu, který představuje urážku nebo pomluvu;
 • vkládání nepravdivého nebo nepřesného obsahu s cílem oklamat;
 • pokoušení se o krádež identity jiného uživatele nebo osoby, klamavé uvedení příslušnosti k libovolné osobě nebo organizaci nebo používání cizího uživatelského jména s cílem oklamat a
 • účast na podvodu.
Porušování práv
 • Porušování autorských práv, práv k obchodní známce, patentů či jiných vlastnických práv podle použitelných zákonů.
Zneužívání našich služeb s jiným nezákonným cílem
 • Vkládání dětské pornografie či jiného obsahu, který porušuje použitelné zákony týkající se dětské pornografie,
 • vkládání nebo šíření obscénních materiálů, které jsou v rozporu s použitelnými zákony, a
 • používání služeb způsobem, který je v rozporu s použitelnými zákony.
Účast na narušujícím a ilegálním zneužití prostředků
 • Vkládání nebo šíření materiálu, který obsahuje jakékoli viry, škodlivý software, červy, trojské koně, škodlivý kód nebo jiný prostředek, který by mohl poškodit naše nebo uživatelské systémy či technickou infrastrukturu;
 • automatizované využívání našich webů, které naše služby zneužívá nebo narušuje a které nebylo schváleno komunitou na webu pedie.CZ;
 • narušování služeb neúměrnou zátěží webu projektu nebo sítě či serverů spojených s webem projektu;
 • narušování služeb zaplavováním libovolného webu projektu komunikací či jiným provozem, který nenaznačuje žádný zájem o využívání projektu v souladu s jeho stanovenými cíli;
 • vědomé přistupování, manipulace či užívání libovolné z neveřejných částí našich počítačových systémů bez oprávnění a
 • zkoumání, skenování nebo testování zranitelností libovolného z našich technických systémů nebo sítí, pokud nejsou splněny všechny následující podmínky:
 • tyto aktivity neúměrně nezneužívají nebo nenarušují naše technické systémy nebo sítě;
 • tyto aktivity neslouží osobnímu prospěchu (kromě získání uznání za svou práci);
 • všechny zranitelnosti nahlásíte vývojářům MediaWiki (nebo je opravíte sami) a
 • neprovádíte tyto aktivity s úmyslem škodit či ničit.

Vyhrazujeme si právo rozhodovat o vynucování výše uvedených pravidel.

5. Bezpečnost hesla[editovat]

Jste zodpovědní za udržování vlastního hesla v bezpečí a nikdy byste ho neměli nikomu jinému prozrazovat.

6. Ochranné známky[editovat]

Jakkoli máte značnou svobodu užívání obsahu projektů, je důležité, abychom ve pedie.CZ chránili naše práva k ochranným známkám, abychom mohli chránit naše uživatele před podvodníky. Kvůli tomu vás žádáme o respektování našich ochranných známek. Všechny ochranné známky a libovolné užití našich obchodních jmen, známek, log či doménových jmen musí být v souladu s těmito Pravidly užití a našimi Pravidly pro ochranné známky.

7. Licencování obsahu[editovat]

S cílem rozšiřovat veřejně dostupné znalosti a svobodnou kulturu se po všech uživatelích přispívajících do projektu vyžaduje, aby veřejnosti udělili široká oprávnění volně šířit a dále užívat jejich příspěvky, pokud jsou u takového užití uvedeni jako autoři a u všech odvozených děl je zaručena stejná svoboda dalšího užití a šíření. V souladu s naším cílem volně poskytovat informace nejširšímu možnému publiku vyžadujeme, aby veškerý poskytnutý obsah byl licencován tak, aby jej mohl svobodně užívat kdokoli, kdo se rozhodne k němu přistoupit.

Souhlasíte s následujícími licenčními požadavky:

 1. Text, ke kterému držíte autorská práva: Vložením textu, ke kterému držíte autorská práva, souhlasíte s jeho zveřejněním pod licencemi: (Následní uživatelé mohou splnit libovolnou z licencí nebo obě.)

  Jedinou výjimkou je situace, kdy konkrétní verze projektu vyžaduje odlišnou licenci. V takovém případě souhlasíte s tím, že poskytujete k libovolnému textu, kterým přispíváte, onu konkrétní licenci. Například v okamžiku vydání této verze Podmínek užití vyžadují anglické Wikizprávy, aby veškerý textový obsah byl dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Generic (CC BY 2.5) a nevyžaduje duální licencování pod GFDL.

  Upozornění: tyto licence povolují komerční využití vašich příspěvků, pokud není v rozporu s těmito pravidly.
 2. Uvádění autora: Uvádění autora je důležitou částí těchto licencí. Chápeme je jako vyjádření uznání tomu, komu náleží – autorům, jako jste vy. Když přispějete nějakým textem, souhlasíte, že budete uváděni libovolným z následujících způsobů:
  1. Prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na článek, do kterého jste přispěli (neboť každý článek má stránku historie, která vyjmenovává všechny autory a editory);
  2. prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na alternativní stabilní online kopii, která je volně dostupná, splňuje požadavky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na stránce Projektu; nebo
  3. prostřednictvím seznamu všech autorů (ale uvědomte si, že ze seznamu autorů mohou být odfiltrovány velmi malé nebo nepodstatné příspěvky).
 3. Import textu: Můžete naimportovat text, který jste našli jinde nebo který jste spoluvytvořili s dalšími, ale v takovém případě se zaručujete, že je tento text dostupný za podmínek, které jsou slučitelné s licencí CC BY-SA 3.0 (nebo, jak je vysvětleno výše, ve výjimečném případě, kdy je tak vyžadováno danou verzí Projektu, s jinou licencí) („CC BY-SA“). Obsah dostupný pouze pod GFDL není přípustný.


 4. Souhlasíte s tím, že pokud importujete text pod licencí CC BY-SA, která vyžaduje uvedení autora, musíte rozumným způsobem uvést autora(y). Tam, kde se autoři běžně uvádějí prostřednictvím historie stránky (například kopírování uvnitř projektů na pedie.CZ), je dostatečné uvést autory ve shrnutí editace, které je při importu textu zaznamenáno v historii stránky. V některých případech z konkrétních důvodů jsou požadavky na uvedení autorství příliš rušivé (bez ohledu na licenci), a mohou tedy nastat situace, že se komunita na webu pedie.CZ rozhodne, že z toho důvodu nelze importovaný text použít.
 5. Netextová média: Netextová média jsou na Projektech dostupná pod celou škálou různých licencí, které podporují obecný cíl umožnění neomezeného užití a šíření. Když příspíváte netextovými médii, souhlasíte s plněním požadavků těchto licencí, jak se uvádí v našich Pravidlech licencování, a také s plněním požadavků konkrétních verzí Projektů, do kterých přispíváte. Stránky a projekty na pedie.CZ mohou využívat externí úložiště medií jako projekt Wikimedia Commons a pod. Více informací o takto licencovaních mediích najdete na stránce commons:Commons:Licencování.
 6. Neodvolatelnost licence: S výjimkou situací řešených danou licencí souhlasíte, že jednostranně neodvoláte ani se nebudete snažit zneplatnit žádnou licenci, kterou jste na základě těchto Podmínek užití poskytli textovému obsahu či netextovým médiím vloženým do projektů na webu pedie.CZ, i pokud přestanete využívat naše služby.
 7. Obsah, který je volným dílem: Obsah, který je volným dílem, je vítán! Je ale důležité, abyste se ujistili o tom, že je tento obsah volným dílem podle zákonů Evropské unie i podle zákonů dalších zemí, u kterých se to vyžaduje na konkrétní verzi Projektu. Když přispíváte obsah, který je volným dílem, zaručujete se, že tento obsah je opravdu volný, a budete ho tak označovat.
 8. Další užití: Vítáme další užití námi uchovávaného obsahu, ačkoli existují výjimky týkající se obsahu uloženého na základě „fair use“ nebo obdobných výjimek z práva autorského. Všechna další užití musí vyhovovat příslušné licenci (licencím).

  Když dále užíváte nebo šíříte textovou stránku vytvořenou komunitou na webu pedie.CZ, souhlasíte, že budete uvádět autory libovolným z následujících způsobů:
  1. Prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na stránku či stránky, které užíváte (neboť každá stránka má stránku historie, která vyjmenovává všechny autory a editory);
  2. prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na alternativní stabilní online kopii, která je volně dostupná, splňuje požadavky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na stránce Projektu; nebo
  3. prostřednictvím seznamu všech autorů (ale uvědomte si, že ze seznamu autorů mohou být odfiltrovány velmi malé nebo nepodstatné příspěvky).

  Pokud byl textový obsah naimportován z jiného zdroje, je možné, že je tento obsah licencován pod slučitelnou licencí CC BY-SA, ale nikoli pod GFDL (jak se popisuje v části „Import textu“ výše). V takovém případě souhlasíte se splněním slučitelné licence CC BY-SA a nemáte možnost přelicencování pod GFDL. Pro určení licence, která se vztahuje na obsah, který chcete užít či šířit, byste měli prověřit patičku stránky, historii a diskusní stránku.

  Navíc si uvědomte, že text pocházející z externích zdrojů a naimportovaný do Projektu může být pod licencí, která vyžaduje dodatečné uvádění autorství. Uživatelé souhlasí s viditelným uváděním těchto dodatečných požadavků. V závislosti na Projektu se mohou tyto požadavky zobrazovat např. šablonou či jiným upozorněním poukazujícím na to, že celý obsah či jeho část byly původně zveřejněny někde jinde. Tam, kde se objevují taková viditelná upozornění, by je další uživatelé měli zachovat.

  U všech netextových médií souhlasíte s dodržováním jakékoli licence, pod kterou bylo dílo zpřístupněno (tu lze zjistit kliknutím na dílo a pohledem na sekci licencování na stránce s popisem nebo prohlédnutím příslušné stránky zdroje daného díla). Při užívání libovolného námi uchovávaného obsahu se zavazujete plnit odpovídající požadavky na uvádění autorství dané příslušnou licencí či licencemi.
 9. Úpravy a rozšiřování užívaného materiálu: Pokud text, který jste získali z webu Projektu, upravujete nebo rozšiřujete, zavazujete se licencovat upravený nebo doplněný obsah pod licencí CC BY-SA 3.0 nebo novější (nebo, jak je vysvětleno výše, ve výjimečném případě, kdy je tak vyžadováno danou verzí Projektu, pod jinou licencí).

  Při úpravách a rozšiřování jakýchkoli netextových médií, která jste získali z webu Projektu, se zavazujete licencovat upravený nebo doplněný obsah v souladu s jakoukoli licencí, pod kterou bylo dílo zpřístupněno.

  Jak u textového obsahu, tak u netextových médií se zavazujete zřetelně uvést, že bylo původní dílo upraveno. Pokud užíváte textový obsah na wiki, postačuje uvedení poznámky v historii stránky, že jste v importovaném textu provedli změny. U každé kopie nebo upravené verze, kterou šíříte, se zavazujete uvádět poznámku o licenci, pod kterou je dílo uvolněno, spolu s hypertextovým odkazem nebo URL vedoucím na text licence, nebo přímo kopii licence.

8. Plnění DMCA[editovat]

pedie.CZ chce zajistit, že obsah, který uchováváme, mohou ostatní užívat bez obav a že neporušuje cizí vlastnictví. Našimi pravidly je, kvůli férovosti k našim uživatelům i dalším tvůrcům a držitelům autorských práv, reagovat na oznámení o údajném porušení práv, která splňují formality zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA). V souladu s DMCA v případě potřeby ukončíme přístup uživatelů a držitelů uživatelských účtů, kteří se opakovaně dopouštějí porušování, do našeho systému a sítě.

Také si však uvědomujeme, že ne každá výzva k odstranění je platná či vydaná v dobré víře. V takových případech důrazně vyzýváme uživatele, aby podali odpor, pokud důvodně věří, že požadavek na odstranění podle DMCA je neplatný či nevhodný. Více informací o tom, co dělat v případě, že požadujete výzvu podle DMCA za nesprávnou, najdete na webu Chilling Effects.

Pokud jste držitelem práv k obsahu, který se na jednom z projektů nesprávně užívá bez vašeho svolení, můžete požádat, aby byl takový obsah na základě DMCA odstraněn. Pro vznesení takového požadavku nám prosím pošlete e-mail na admin@pedie.cz nebo běžný dopis pro našeho určeného zástupce.

Nebo můžete přednést svůj požadavek naší komunitě, která obvykle řeší autorskoprávní problémy rychleji a efektivněji než způsobem předepsaným v DMCA. Před podáním výzvy podle DMCA také můžete poslat e-mail zástupcům komunity na admin@pedie.cz.

9. Weby a služby třetích stran[editovat]

Jen vy jste zodpovědní za využívání libovolných webů či služeb třetích stran. Jakkoli mohou projekty obsahovat odkazy na weby a zdroje třetích stran, nepodporujeme je, ani nejsme zodpovědní za jejich dostupnost, přesnost či související obsah, produkty a služby (včetně, mimo jiné, jakýchkoli virů či jiného škodlivého obsahu), ani nemáme povinnost takový obsah třetích stran monitorovat.

10. Správa webových stránek[editovat]

Primární roli ve vytváření a prosazování pravidel, která se vztahují na různé verze Projektů, má komunita. Na pedie.CZ do rozhodnutí komunity týkajících se pravidel a jejich prosazování zasahujeme jen zřídka. V ojedinělých případech může nastat potřeba, případně nás může komunita požádat, abychom se postarali o extrémně problematického uživatele kvůli zásadnímu narušování projektu nebo nebezpečnému chování. V takových případech si vyhrazujeme právo, avšak nikoli povinnost, abychom:

 • prozkoumali vaše užívání našich služeb (a) k určení, zda nedošlo k porušení těchto Podmínek užití, pravidel verze Projektu nebo jiných použitelných zákonů či pravidel, nebo (b) k vyhovění jakémukoli relevantnímu zákonu, právnímu procesu či platné úřední žádosti;
 • zjišťovali, předcházeli či jinak řešili podvody, bezpečnostní či technické potíže nebo reagovali na žádosti uživatelů o podporu;
 • odmítli, vypnuli nebo omezili přístup či příspěvky jakéhokoli uživatele, který porušuje tyto Podmínky užití;
 • zakázali uživateli editaci nebo přispívání nebo zablokovali uživatelský účet či přístup kvůli jednání porušujícímu tyto Podmínky užití včetně opakovaného porušování autorských práv;
 • podnikli právní kroky proti uživatelům, kteří porušují tato Pravidla užití (včetně oznámení příslušným orgánům) a
 • jinak spravovali weby Projektů s cílem udržet jejich správnou funkci a chránit práva, majetek a bezpečnost naši a našich uživatelů, držitelů práv, partnerů a veřejnosti.

V zájmu našich uživatelů a Projektů v extrémním případě, že libovolné osobě byl na základě tohoto ustanovení zablokován uživatelský účet nebo přístup, je této osobě zakázáno zakládání nebo používání jiného účtu na stejném Projektu a pokoušení se o přístup ke stejnému Projektu, pokud neposkytneme výslovný souhlas. Aniž by se tímto omezovala autorita komunity, nebude samotná nadace pedie.CZ vydávat uživatelům zákazy editace nebo přispívání ani blokovat uživatelské účty či přístup jen kvůli kritice v dobré víře, která nemá za následek činnost, která jinak porušuje tyto Podmínky užití nebo komunitní pravidla.

Komunita na webu pedie.CZ a její členové také mohou přijmout opatření v případech umožněných komunitou nebo pravidly pedie.CZ použitelnými na příslušnou verzi Projektu, včetně (ale bez omezení na) upozornění, prošetření, blokování nebo zákazu editace vůči uživatelům porušujícím tato pravidla. Zavazujete se plnit konečná rozhodnutí orgánů pro řešení sporů vytvořených komunitami jednotlivých verzí Projektů (např. arbitrážních výborů); tato rozhodnutí mohou zahrnovat sankce zavedené pravidly příslušné verze Projektu.

Zvláště problematičtí uživatelé, kterým byly účty nebo přístup zablokovány na několika verzích Projektů, mohou být vyloučeni ze všech verzí Projektů v souladu s Pravidly globálního blokování. Na rozdíl od rozhodnutí Správní rady nebo těchto Pravidel užití mohou být pravidla vytvořená komunitou, která mohou pokrývat jednu verzi Projektu nebo několik verzí Projektů (jako Pravidla globálního blokování), upravena příslušnou komunitou podle jejích vlastních postupů.

Blokování uživatelského účtu nebo přístupu nebo vyloučení uživatele podle tohoto ustanovení by mělo být v souladu s částí 12 těchto Podmínek užití.

11. Rozhodnutí a pravidla projektů[editovat]

Stránka pedie.CZ čas od času vydává oficiální pravidla. Některé z těchto pravidel mohou být pro některý projekt či verzi projektu závazné, v takových případech souhlasíte s jejich dodržováním, pokud se na vás vztahují.

12. Ukončení[editovat]

Přestože doufáme, že budete pokračovat v přispívání do Projektů, můžete kdykoli používání našich služeb ukončit. Za jistých (doufejme nepravděpodobných) okolností může být nezbytné buď pro nás, nebo komunitu na webu pedie.CZ nebo její členy (jak se popisuje v části 10) ukončit zčásti nebo zcela naše služby, ukončit tyto Podmínky užití, zablokovat váš účet nebo přístup, nebo vás jako uživatele vyloučit. Pokud je z jakéhokoli důvodu váš účet nebo přístup blokován nebo jinak ukončen, vaše veřejné příspěvky zůstanou veřejně dostupné (s ohledem na použitelná pravidla) a, pokud vám nedáme vědět jinak, můžete na naše veřejné stránky stále přistupovat za výhradním účelem čtení veřejně dostupného obsahu Projektů. Za těchto okolností však nemusíte být schopni přistupovat ke svému účtu nebo nastavením. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo ukončit poskytování služeb kdykoli, odůvodněně i bezdůvodně a bez předchozího upozornění či s ním. I v případě, že vaše užívání a přispívání budou ukončeny, zablokovány či jinak pozastaveny, zůstanou tyto Podmínky užití v odpovídajících částech účinné, včetně částí 1, 3, 4, 6, 7, 9–15 a 17.

13. Spory a rozhodné právo[editovat]

Zvýrazněno pro zdůraznění

Doufáme, že se neobjeví žádné závažné neshody týkající se vás, ale v případě, že by se vyskytl spor, doporučujeme vám využít řešení prostřednictvím procedur pro řešení sporů poskytovaných jednotlivými Projektech a pedie.CZ.

Pro zajištění toho, že se spory vyřeší nedlouho poté, co vzniknou, souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakákoli odlišná zákonná ustanovení vznesete veškeré nároky a požadavky, které mohly vzniknout kvůli nebo v souvislosti s použitím našich služeb nebo s těmito Podmínkami užití, v průběhu použitelné promlčecí doby a do jednoho (1) roku od chvíle, co mohly být rozumným úsilím zjištěny relevantní informace umožňující tyto nároky nebo požadavky (jinak budou navždy vyloučeny).

14. Zřeknutí se záruk[editovat]

Zvýrazněno pro zdůraznění

Pro střednictvím pedie.CZ se maximálně snažíme poskytovat vzdělávací a informační obsah velmi širokému publiku, ale naše služby užíváte výhradně na vlastní riziko. Tyto služby poskytujeme „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“ a výslovně odmítáme všechny výslovné či implikované záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk, záruky vhodnosti pro konkrétní účel a absence právních vad. Nezaručujeme, že naše služby splní vaše potřeby, budou bezpečné, bez přerušení, včasné, přesné nebo bezchybné, nebo že vaše údaje budou v bezpečí.

Nejsme zodpovědní za obsah, data či činy třetích stran a zbavujete nás, naše ředitele, vedoucí, zaměstnance a zástupce jakékoli zodpovědnosti a povinností, známých i neznámých, vyplývajících z nároků či jakkoli spojených s nároky, které máte proti jakékoli takové třetí straně. Žádná rada či informace, ať ústní či písemná, kterou jste od nás či z našich služeb získali, nezakládá záruku, která není výslovně uvedena v těchto Podmínkách užití.

Jakýkoli materiál, který jste si stáhli nebo jinak získali, prostřednictvím užití našich služeb, je na vaše vlastní riziko a uvážení a jen vy jste zodpovědní za jakékoli poškození svého počítačového systému nebo ztrátu dat, která stažením jakéhokoli takového materiálu vznikne. Souhlasíte, že nemáme žádnou zodpovědnost ani povinnost za smazání či neschopnost uchování nebo přenosu jakéhokoli materiálu nebo sdělení prostřednictvím našich služeb. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli, s předchozím upozorněním či bez něj, zavést limity na užívání a ukládání.

V některých státech či jurisdikcích nejsou zřeknutí uvedená v této části dovolena, takže se vás v závislosti na zákonech nemusí zčásti či zcela týkat.

15. Omezení odpovědnosti[editovat]

Zvýrazněno pro zdůraznění

pedie.CZ nebude zodpovídat vám ani jakékoli jiné straně za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné ani příkladné škody, včetně, ale nejen škod vzniklých ztrátou zisků, dobré pověsti, použitelnosti, dat nebo jiných nehmotných ztrát, bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takové škody upozorněni.

16. Změny těchto Podmínek užití[editovat]

Stejně jako je vstup komunity na webu pedie.CZ zásadní pro růst a údržbu Projektů, tak i věříme, že komunitní vstup je zásadní, aby tyto Podmínky užití mohly správně sloužit našim uživatelům. Je to zásadní i pro poctivou smlouvu. Proto tyto Podmínky užití, stejně jako i všechny budoucí podstatné úpravy těchto Podmínek užití, poskytujeme komunitě k okomentování nejméně třicet (30) dní před koncem připomínkového období. Pokud bude budoucí upravená verze zásadní, poskytneme dalších 30 dní ke komentářům po vystavení překladů navrhované verze do nejméně tří jazyků (vybraných dle našeho úsudku). Komunita bude vyzvána k přeložení navrhované verze do dalších jazyků dle potřeby. U změn týkajících se právních či úředních záležitostí, u oprav nepřesných výrazů nebo změn v důsledku komentářů komunity poskytneme období nejméně tří (3) dnů.

17. Ostatní ustanovení[editovat]

Tyto Podmínky užití nevytvářejí mezi vámi a námi, webem pedie.CZ, žádný zaměstnanecký, agenturní, partnerský vztah ani společný podnik. Pokud jste s námi neuzavřeli oddělenou smlouvu, tvoří tyto Podmínky užití úplné ujednání mezi vámi a námi. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi těmito Podmínkami užití a podepsaným písemným ujednáním mezi vámi a námi, má přednost písemné ujednání.

Souhlasíte, že vám můžeme poskytovat upozornění, včetně těch týkajících se změn Podmínek užití, prostřednictvím e-mailů, tradiční pošty nebo zpráv na webech Projektů.

Pokud za jakýchkoli okolností nepoužijeme či nevynucujeme jakékoli ustanovení těchto Podmínek užití, nejedná se o zřeknutí se tohoto ustanovení.

Je vám zřejmé, že, pokud jsme se písemně nevyjádřili jinak, nemůžete očekávat žádnou kompenzaci za jakékoli aktivity, příspěvky nebo nápady, které poskytnete nám, komunitě nebo projektům či verzím projektů na webu pedie.CZ.

Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání v těchto Podmínkách užití se my (pedie.CZ) i vy zavazujeme neměnit použitelná ustanovení a požadavky jakékoli svobodné licence, která se používá na Projektech a jejich verzích, pokud tyto Podmínky užití tuto svobodnou licenci dovolují.


Pokud je jakékoli ustanovení nebo jeho část v těchto Podmínkách užití shledáno nezákonné, neplatné či nevynutitelné, toto ustanovení nebo jeho část se považuje za oddělitelné od těchto Podmínek užití a bude vynucováno v maximální možné míře a všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek užití zůstanou plně platná a účinná.

Děkujeme![editovat]

Oceňujeme, že jste si vyhradili čas na přečtení těchto Podmínek užití, a máme velkou radost, že přispíváte do projektů a používáte naše služby. Prostřednictvím svých příspěvků pomáháte vystavět něco skutečně velkého – nejen důležitý soubor kolaborativně editovaných referenčních projektů, který poskytuje vzdělání a informace milionům lidí, kteří by se k nim jinak nemuseli dostat, ale také živou komunitu podobně smýšlejících a oddaných spolupracovníků, zaměřených na velmi vznešený cíl.

Aktualizované Podmínky užití nabyly účinnosti dnem jejich zveřejnění.