Video

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Video lze vkládat z různých video stránek jako například youtube.com, vimeo a pod.

Postup při vkládání videa[editovat]

extension

mediawiki widget

Ukázka stránky obsahující video[editovat]