Uživatelské nástroje

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Uživatelské nástroje je soubor nástrojů pomáhající při budování pedie. Přehled všech uživatelských nástrojú nalznete na speciálních stránkách. Všechny nástroje jsou zde přehledně uspořádány do skupin. Naleznete zde například poslední provedené zmeny na celé pedii, případně poslední změny vás jako uživatele.

Zostručněný přehled uživatelských nástrojů, jako i jejich přehled naleznete pod vrchním menu modré barvy. Je zde také nastavění vášho aktuálního profilu, vámi sledované stránky, doručené správy a další.