Uživatelské body a hodnosti

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Uživatelské body a hodnosti uživatelé získávají za provedené editace článků a další úpravy. Počet získaných bodů má vliv na jejich hodnost, která je zobrazena v uživatelském profilu.

Hodnosti jsou nápomocné v rámci získavání uživatelských pravomocí a vyšších funkcí v dané pedii jako Admin, byrokrat, moderátor a dallší.

Editace a jejich bodové hodnoty[editovat]

Přehled hodností[editovat]

Název hodnosti | Počet bodů