Struktura článku

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Struktura článku je systematické uspořádání obsahu článku, aby byl:

  • graficky vhodně uspořádaný (přehledný)
  • informačně bohatý
  • textově správně rozvržený (obsahoval infobox, úvod, popis témy, byl zažrazen ve správné kategorii, obsahoval podobní články, správné a relevantní odkazy, multimediální soubory a citace)

Lze vidět, že obecně je toto uspořádání podobné. Pedie se mohou uspořádáním článků trochu lišit. Závisí to od jejich tématu, nakolik jim je daná struktura uzpůsoběna. Informace o konkrétním uspořádání článku a vzorových článcích, se dozvíte přímo na dané pedii.

Struktura článku (Vzorový článek)[editovat]

Hlavní článek: Vzorový článek

Struktura článku může být odlišná také v rámci stejné pedie. Postupujte proto podle návodu při pedii, kterou editujete.

Infobox s obrázkem[editovat]

Rychlý přehled[editovat]

Rozčlenění témy na jednotlivé sekce[editovat]

Galerie[editovat]

Podobní články[editovat]

Reference[editovat]