Organizace článků

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Organizace článků je pro celkové uspořádání pedie důležitá. Články jsou organizovány do kategorií (podkategorií) dle toho, o čem pojednávají.

Organizace článků[editovat]

Automatická[editovat]

Většina článků je založena prostřednictvím vzorových článků již obsahujících poptřebné kategorie. Z toho důvodu je většinou není potřeba doplňovat.

Manuální[editovat]

Někdy se stává, že pro typ zakládaného článku neexistuje vzorový článek. Takto založený článek musí být nejméně v jedné kategorii [[Category:Názevkategorie]], umístěné na konci editačního okna.