Obrázky

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Obrázky jsou pro vzhled článků nepostřadatelné a nepochybně zlepšují jejich vzhled. Vkládání obrázku je jedna ze základních dovedností editace. Zde se naučíme jak je vkládat do článku.

Způsoby vložení obrázku[editovat]

Mediawiki Commons[editovat]

Uvést příklad

Detailní informace o nastavení formátu obrázka naleznete http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obr%C3%A1zky

Externí obrázky[editovat]

Kompletní syntax pro zobrazení externího obrázku je nasledovný:

{{#eimage:urlobrázka|options|caption}}

Zde jsou uvedeny možnosti pro vložení externích obrázků (tzv. EImage):

 • Urlobrázka: platná URL orbázka, ve tvaru ''http://stránka.com/názevobrazku.png''. Je potřeba definovat oba rozměry výšku a šířku!

Pro přepočet rozměrů stran, můžete použít Malování, ve Windovsu anebo použít tento nástroj online: http://scriptygoddess.com/resources/proportioncalc.htm

 • Formát option: může být border anebo frameless, frame, thumb
 • Rozměr option: {šířka}x{výška}px
 • Horizontální zarovnání option: může být inline případně left, right, center, none
  The inline option displays the image(+frame) inline instead of as a floating block (it overrides the float option). Works best with none. Useful for displaying multiple thumbnails on one line.
 • Vertikální zarovnání option: může být baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom
 • Odkaz option: link={urlodkazu} ve formátu http://pedie.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana anebo https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obr%C3%A1zky
 • Ostatní specifické options:
  • alt={alternativní text}

Pokud jsou využity všechny "options" zůstávající text za "|" je považován za caption. Klasické wikitext odkazování nen

Some examples:

{{#eimage:8055532325|800px|thumb|none|inline|'''!!TITLE!!'''<br />!!COMMENT!!}}
{{#eimage:nNBFF|x350px|thumb|link=}}
{{#eimage:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/e/e1/Eimage_example.png|410x579px|thumb}}

Annotation Defaults[editovat]

These options change the defaults for all annotations in an image (not all images). If no annotations are used, these are ignored:

 • Horizontal alignment option: aalign=
 • Background color option: abg=
  Default is transparent
 • Font family option: afamily=
 • Font size option: asize=
 • Font weight option: aweight=
 • Font style option: astyle=
 • Font shadow option: ashadow=
 • Font color option: acolor=
 • Line height option: aheight=

Annotations[editovat]

Each image can have any number of annotations. In the {{#eimage}} tag use the annot= option to specify an annotation. The value of annot= is another function called {{#eimagea}}. Below are the options available for {{#eimagea}}:

 • Horizontal alignment option: one of left, right, center, justify, inherit
 • Background color option: bg=
 • Font family option: family=
 • Font size option: size=
 • Font weight option: weight=
 • Font style option: style=
 • Font shadow option: shadow=
 • Font color option: color=
 • Line height option: height=

If a parameter does not match any of the other possibilities, it is assumed to be the annotation text. Annotations support wiki-formatting.

Some examples:

{{#eimage:7942213966|200px|thumb|acolor=white|This is the comment from Flickr: !!COMMENT!!
|annot={{#eimagea:10x20|This is an annotation.}}
|annot={{#eimagea:20x40|size=20|A bigger annotation.}}
|annot={{#eimagea:30x60|'''Bold Annotation'''}}
|annot={{#eimagea:40x80|shadow=-1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000|Shadowed Annotation}}
|annot={{#eimagea:50x100|[http://google.com Linked annotation]}}
|annot={{#eimagea:60x120|right|This is a long and right justified anotation.}}
}}

Galerie[editovat]

Kde najdu vhodné druhy obrázků?[editovat]

tumblr, photobucket, google images, blogspot, wordpress, flickr

možnost nahrát vlastné obbrázky na externé uložište a potom na ně odkazovat

Aké druhy obrázku mohu nahrávat alebo na ně odkazovat?[editovat]