Editace

Z pedie.CZ Wiki - lidé lidem | Wikihosting - založte svou vlastní wiki encyklopedii!

Verze z 13. 3. 2015, 09:10, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Editace je hlavní součásti práce, při budování pedie. Jedná se o zakládání nových článků, případně rozširování a úpravu existujících. Editace se realizuje s pomocí wikieditoru, což je nástroj, pro vkládání a úpravu textu, který se zobrazí po kliknutí na odkaz "Editovat" anebo "Vytvořit".

Kto může editovat?[editovat]

Odkud čeprat informace?[editovat]

Chci editovat ale stále nevím kde začít![editovat]

Druhy editace[editovat]

Zakládání nových článků[editovat]

Editace již existujících článků[editovat]

Ostatní jměnné prostory[editovat]

Editace krok za krokem[editovat]

  1. Výběr článku
  2. Otevření okna s editačním polem, které se zobrazí po kliknutí na odkaz "Editovat" anebo "Vytvořit"
  3. Úprava obsahu existujícího článku anebo jeho založení
  4. Uložení článku stisknutím talčítka "Uložit změny"